Ansvarsfraskrivelse

Alt innholdet på dette nettstedet eies eller kontrolleres av LifeScan, en avdeling av Cilag GmbH International, Zug, Sveits, og er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett. Du kan laste ned innhold til personlig bruk til ikke-kommersielle formål, men ingen modifisering eller videre reproduksjon av innholdet er tillatt. Innholdet kan ellers ikke kopieres eller brukes på noen måte.

Eierne av dette nettstedet vil bruke rimelige tiltak for å inkludere oppdatering og nøyaktig informasjon på dette nettstedet, men gjør ingen representasjoner, garantier eller forsikringer med hensyn til nøyaktighet, valuta, eller fullstendigheten av informasjonen. Eierne av dette området skal ikke være ansvarlig for eventuelle skader eller skader som følge av din tilgang til, eller manglende tilgang til dette nettstedet, eller fra din tillit til informasjonen på dette nettstedet. Dette nettstedet er for innbyggerne i bosatt i Norge

Dette nettstedet kan inneholde linker eller henvisninger til andre nettsteder, men eierne av dette området har ikke ansvar for innholdet på slike nettsteder, og skal ikke være ansvarlig for eventuelle skader eller skader som følge av dette innholdet. Eventuelle lenker til andre nettsteder er kun ment som en service til brukere av dette nettstedet.

Varemerkene, servicemerker, handelsnavn, kjennetegn og produkter på dette nettstedet er beskyttet i Norge og internasjonalt. Ingen bruk av noen av disse kan gjøres uten forutgående, skriftlig tillatelse av eierne av dette området, annet enn å identifisere produkter eller tjenester av selskapet.

Enhver personlig identifiserbar informasjon i elektronisk kommunikasjon til dette nettstedet er underlagt dette nettstedets retningslinjer for personvern. Eierne av dette nettstedet er fri til å bruke eller kopiere all annen informasjon i all slik kommunikasjon, herunder ideer, oppfinnelser, konsepter, teknikker eller kunnskap avslørt der, for alle formål. Slike formål kan omfatte formidling til tredjeparter og / eller utvikling, produksjon og / eller markedsføring av varer eller tjenester.

Avsenderen av kommunikasjon til dette nettstedet eller på annen måte til eierne av dette nettstedet skal være ansvarlig for innholdet og informasjonen som finnes der, inkludert dens sannferdighet og nøyaktighet.

Disse ansvarsfraskrivelse ble sist oppdatert 30 april 2010.